ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
   ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εργασία Σάσας Γκιμπερίτη