Η Τεχνολογία στη Β' τάξη

     Στη δευτέρα τάξη του Γυμνασίου εφαρμόζεται η μέθοδος της Ομαδικής Εργασίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα επιλέγει να μελετήσει και να κατασκευάσει ένα ομοίωμα μιας Επιχείρησης που επιλέγουν οι ομάδες αφού πρώτα έχει γίνει κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων σε κάθε μαθητή. Εκτός από το ομοίωμα (μακέτα) οι μαθητές, αξιοποιώντας την μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση, συντάσσουν μία ομαδική γραπτή εργασία και παρουσιάζουν σε προφορικές παρουσιάσεις τις πληροφορίες τους στην τάξη. Οι μαθητές με την μέθοδο αυτή δεν απομνημονεύουν συγκεκριμένες τεχνολογικές γνώσεις, που πολύ σύντομα ίσως να είναι ξεπερασμένες.

    Ο τρόπος αυτός του μαθήματος επιδιώκει να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούν, τους συντελεστές που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους και γενικά να αποκτήσουν μία αντίληψη με την δική τους  δραστηριότητα για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία και στην ποιότητα ζωής.

 Τη φετινή χρονιά οι μαθητές της Β΄ τάξης ασχολήθηκαν με τις παρακάτω επιχειρήσεις

 Β3α  Επιχείρηση αρωματικών φυτών PARADISE FROM SERRES   http://paradisefromserres.blogspot.gr/

B3β   Πατατοβιομηχανία ELITE   http://elite6serres.blogspot.gr/

 B1a   Ζυθοποιία LONG BLACK BEER

B1β  Σοκαλοτοβιομηχανία   CHOCO DREAM

Β2α  Οινοποιία   «ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ»

Β2β   Γαλακτοβιομηχανία ΕΛ.ΓΑΛ

Τα πόστερ προώθησης της κάθε επιχείρησης:(επιλέξτε το πόστερ για να το μεγεθύνετε)Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση