Κατασκευές μαθητών της Α' τάξης

Κατασκευές μαθητών του Α1 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας.

Κατασκευές μαθητών του Α2 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας.

Κατασκευές μαθητών του Α3 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας.

Κατασκευές μαθητών του Α4 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας.

Κατασκευές μαθητών του Α5 τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας.