Βιωματικές Δράσεις των τμημάτων Γ2 και Γ3

Δείτε τη βιωματική δράση του Γ2 με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Δομπούλα Ελένη:

 

Δείτε τη βιωματική δράση του Γ3 με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Δομπούλα Ελένη:

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση