Παρουσίαση σε επιμορφωτική συνάντηση Μαθητών επιχειρείν

Παρουσίαση προτάσεων για τη δημιουργία μιας εικονικής μαθητικής επιχείρησης από τους μαθητές του Β1β τμήματος του 6ου Γυμνασίου Σερρών , στην επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Σερρών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας την Δευτέρα 10-2-2020 στο Επιμελητήριο Σερρών στα πλαίσια της προετοιμασίας του 6ου διαγωνισμού Μαθητών Επιχειρείν.


Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση