Απολογισμός δράσης STEM2.0

Απολογισμός της συμμετοχής του σχολείου μας στο eTwinning έργο 'Learning and teaching through STEAM" που πραγματοποιείται σε συνεργασία με  το 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης και του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Λευκωσίας Κύπρου λόγω της υποχρέωσης που προέκυπτε από την επιλογή μας για παραλαβή του ρομποτικού κιτ micro:bit.

Η δράση θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά.

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση