ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2019-2020

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

08:00 -08:45

45΄

08:55 – 09:35

45΄

10΄

09:45 – 10:30

45΄

10΄

10:40 – 11:25

45΄

11:30 – 12:15

45΄

12:20 – 13:00

40΄

13:05 – 13:45

40΄