Η μπλε σήμανση δείχνει την θέση του σχολείου μας στο χάρτη. Πατήστε πάνω της για πάρετε περισσότερες πληροφορίες.

Οι πράσινες σημάνσεις θα σας βοηθήσουν να προσανατολιστείτε στο χάρτη.