Ανακοίνωση για εγγραφές Σχ. Έτους 2020-2021

Καλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ' Τάξη του 6ου Γυμνασίου Σερρών για το σχολικό έτος 2020-2021, να ανανεώσουν την εγγραφή των παιδιών τους από Τετάρτη 24/06/2020 έως την Παρασκευή 26/06/2020 και ώρες 08:30-13:30.

Η εγγραφή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων στην Α' Τάξη του Γυμνασίου μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30-06-2020 και ώρες 08:30-13:30.

Συγκεκριμένα οι γονείς για τις εγγραφές σε κάθε τάξη θα υποβάλλουν: 

  1. υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων
  2. υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας (1ου και 2ου κηδεμόνα)
  3. την οικονομική συνδρομή στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

 Σημιεώνουμε ότι η δήλωση e-mail κηδεμόνα θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία για την επανεγγραφή του/της μαθητή/τριας, γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι γονείς κατά την προσέλευσή τους στο σχολείο να έχουν σημειωμένο το e-mail τους. Επίσης θα πρέπει όλοι οι γονείς να έχουν τις ταυτότητες μαζί τους.

Προσοχή!! Οι ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά, για την αποφυγή συνωστισμού και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας λόγω COVID-19. Θα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι δύο γονέων ταυτόχρονα στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Η Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Σερρών

Ούτσιου Στυλιανή

Διάκριση eSafety

Παλαιότερος δικτυακός τόπος

Σύνδεση